Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2018

zniesmaczonyzyciem
22:29
8367 1c81 500
Reposted fromstroschek stroschek viaundonee undonee
zniesmaczonyzyciem
22:29
zniesmaczonyzyciem
22:29
5797 4d59
Reposted fromseaweed seaweed viastrzepy strzepy
zniesmaczonyzyciem
22:28
6475 9e82 500
Reposted fromowca owca viamore-than-a-memory more-than-a-memory
zniesmaczonyzyciem
22:28
4936 345b
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viastrzepy strzepy
zniesmaczonyzyciem
22:27
zniesmaczonyzyciem
22:27
Rozczarowania trzeba palić, a nie balsamować.
— J. Żulczyk
zniesmaczonyzyciem
22:27
3622 45c3 500
Reposted from4777727772 4777727772 viapomruki pomruki
zniesmaczonyzyciem
22:27
7481 ca38 500
Reposted fromsavatage savatage vialaters laters
zniesmaczonyzyciem
22:26
8266 0eae
Reposted fromrol rol viasleeplessy sleeplessy
zniesmaczonyzyciem
22:26
5740 a1b3
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viaprzeblyski przeblyski
zniesmaczonyzyciem
22:26
7075 823e 500
Reposted fromseaweed seaweed viaohhwell ohhwell
zniesmaczonyzyciem
22:26
Reposted from4777727772 4777727772 viaohhwell ohhwell
zniesmaczonyzyciem
22:25
zniesmaczonyzyciem
22:25
7100 9647 500
Reposted frompastelowe pastelowe viaeternia eternia
zniesmaczonyzyciem
22:24
Wydawało mi się, że jesteś w stanie się zmienić, że ja jestem w stanie cię zmienić. Ale ludzie się nie zmieniają. Wydawało mi się, że to, co do ciebie czuję, wystarczy, żeby coś zbudować razem. Ale to będzie takie szarpanie dwa kroki w przód, krok w tył, trzy do tyłu, dwa do przodu. Nie mam na to siły. Myślałam, że mam, ale niestety nie.
— Pokolenie Ikea "Kobiety"
Reposted fromnezavisan nezavisan viawastedtime wastedtime
zniesmaczonyzyciem
22:24
Jak nie dasz rady, to znaczy, że nie dasz rady. A nie, że kończy się świat. Jeśli się nie wyrobisz, to znaczy, że się nie wyrobisz. A nie, że nie można na Ciebie liczyć. Kiedy nie zadowolisz wszystkich, to znaczy, że nie wszyscy będą zadowoleni. A nie, że jesteś bezwartościowy. Kiedy poniesiesz porażkę, to znaczy, że poniesiesz porażkę. A nie, że jesteś porażką.
— "Jak nie drzwiami, to oknem"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawastedtime wastedtime
zniesmaczonyzyciem
08:42
9802 45c7 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viax-ray x-ray
zniesmaczonyzyciem
08:42
3338 9c24 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viax-ray x-ray
zniesmaczonyzyciem
08:42
3265 d431 500
Reposted fromqb qb viax-ray x-ray
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl