Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 03 2018

zniesmaczonyzyciem
22:43
5271 dc85
Reposted fromsavatage savatage viastrzepy strzepy
zniesmaczonyzyciem
22:42
To koniec, wreszcie koniec
Drozd w sercu zmiażdżył co chciał
Tylko czasem w dłoniach chowam twarz
Tak właśnie mam
— Artur Rojek - Lekkość
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viaeternia eternia
zniesmaczonyzyciem
22:42
5006 2979
Reposted fromxalchemic xalchemic viaeternia eternia
zniesmaczonyzyciem
22:42

October 29 2018

zniesmaczonyzyciem
00:41
3488 c7be
Reposted fromSchaedelspalta Schaedelspalta viaztar ztar
zniesmaczonyzyciem
00:38
4768 5396 500
Reposted fromfungi fungi
zniesmaczonyzyciem
00:38
4080 be5a 500
Reposted frompannadziewanna pannadziewanna viastrzepy strzepy
zniesmaczonyzyciem
00:38
3717 f7dd
Reposted fromEtnigos Etnigos viastrzepy strzepy
zniesmaczonyzyciem
00:36
1512 795d 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viairmelin irmelin
zniesmaczonyzyciem
00:35
4812 28db
Reposted fromprengelbitte prengelbitte viapotatos potatos
zniesmaczonyzyciem
00:35
4563 fe6d
Reposted fromlubisztosuko lubisztosuko viapotatos potatos
zniesmaczonyzyciem
00:33
1733 7741 500
Reposted from2017 2017 viapotatos potatos
zniesmaczonyzyciem
00:33
zniesmaczonyzyciem
00:32
6935 41d8
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
zniesmaczonyzyciem
00:32
Reposted fromFlau Flau vialanuch lanuch
zniesmaczonyzyciem
00:31
3123 b0f6
Reposted fromimradioactive imradioactive viasleeplessy sleeplessy
zniesmaczonyzyciem
00:31
2192 c90c 500
Twój Vincent.
zniesmaczonyzyciem
00:31
5026 60e3 500
Reposted fromfungi fungi
zniesmaczonyzyciem
00:31
2955 53bf
nirvitii.soup.io
Reposted fromcytaty cytaty viaedenpath edenpath
zniesmaczonyzyciem
00:30
Proszę państwa - życie nie ma żadnego sensu. Absolutnie żadnego. Musimy to niestety przyjąć do świadomości jako fakt. I co z tym zrobić? Mogą państwo zrobić dwie rzeczy - albo zacząć czytać książki, albo po prostu już teraz popełnić samobójstwo.
— — prof. P.Z.; UAM, Wydział Anglistyki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl